Wat is duurzaamheid en waarom is het belangrijk?

 In Duurzaam, Wat is het en waarom?

Duurzaamheid speelt vandaag de dag een steeds grotere rol in onze samenleving. Er gaat geen dag voorbij of dit woord komt wel voorbij in het nieuws. Ondanks dat duurzaamheid inmiddels een grote rol speelt, weten veel mensen (nog) niet wat het precies is. Wij willen hier graag een einde aan maken, omdat iedereen moet weten wat duurzaamheid is. Daarom leggen wij jou hier alles uit over duurzaamheid. We vertellen je eerst wat het precies in en gaan vervolgens in op het feit waarom het precies belangrijk is.

Wat is het precies?

Het is onmogelijk om in een paar woorden uit te leggen wat duurzaamheid precies is. Duurzaamheid is namelijk een nogal breed begrip. Kort door de bocht kunnen we zeggen dat duurzaamheid erop gericht is om de mens, milieu en economie in evenwicht met elkaar te laten leven. Het ene moet dus niet ten koste gaan van het ander. Gebeurt dit wel? Dan wordt de aarde uitgeput. Duurzaamheid is er met name op gericht dat toekomstige generaties op aarde ook op een normale wijze kunnen leven. Als gevolg van duurzaamheid wordt het mogelijk om ook op de lange termijn de totale consumpties van al aardbewoners te kunnen dragen.

Het belang van duurzaamheid
Duurzaamheid is met name belangrijk met het oog op de toekomst. Zo willen wij de komende jaren ook nog met plezier op aarde kunnen leven. En dit geldt natuurlijk ook voor alle mensen die de komende jaren nog geboren worden. We moeten de aarde dus niet uitputten. Dit doen we onder meer door nieuwe energiebronnen aan te boren. Zo worden zon, wind en water tegenwoordig bijvoorbeeld gebruikt om energie op te wekken. Op deze manier wordt de CO2-uitstoot teruggedrongen. Hoe minder CO2 er uitgestoten wordt, des te beter dit is voor het klimaat. Door aandacht te besteden aan duurzaamheid zorgen we ervoor dat de aarde ook in de toekomst een fijne plek blijft.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt