Wat is luchtverontreiniging?

 In Planet

Het spreekt voor zich dat de lucht die we in- en ook uitademen elke dag opnieuw erg belangrijk is. We staan er vaak niet bij stil (net omdat het zo vanzelfsprekend is), maar in deze lucht zijn er heel wat schadelijke stoffen terug te vinden. Deze schadelijke stoffen zorgen in de praktijk voor een zekere mate van luchtverontreiniging. Ondanks het feit dat deze veelal niet zichtbaar is (u ziet de verontreiniging doorgaans niet in de lucht hangen), kan het wel een ongelofelijke impact hebben op de gezondheid van zowel de mens als de natuur. Wilt u ook graag meer te weten komen over luchtverontreiniging en wat we daar met z’n allen aan kunnen doen? Dan is het zeker interessant om u even te verdiepen in de onderstaande informatie.

            Welke stoffen zorgen voor luchtvervuiling?

Luchtverontreiniging treedt op, op het ogenblik dat er schadelijke en / of overmatige hoeveelheden van bepaalde stoffen in de lucht zijn terug te vinden. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om gassen en deeltjes, maar ook om biomoleculen. Deze worden als het ware geïntroduceerd in de atmosfeer van de Aarde. Er bestaan tal van verschillende bronnen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de creatie van deze stoffen. Denk hierbij niet alleen aan natuurlijke bronnen, maar ook aan menselijke bronnen. Luchtverontreiniging kan in de praktijk een zeer aanzienlijke impact hebben op het leven van de mens. Zo kan luchtvervuiling aan de basis liggen van:

  • Verschillende ziekten;
  • Diverse allergieën.

In het ergste geval is het zelfs mogelijk dat luchtverontreiniging mee verantwoordelijk is voor de dood van een persoon. Niet alleen mensen zijn overigens vatbaar voor luchtverontreiniging. Dit geldt ook voor andere levende organismen zoals dieren en landbouwgewassen. Zelfs gebouwen kunnen schade ondervinden als gevolg van luchtverontreiniging. Volgens enkele recente cijfers zouden elk jaar opnieuw in Europa zo’n 500.000 vroegtijdige sterfgevallen het gevolg zijn van luchtverontreiniging. De impact ervan onderschatten moeten we dus zeker en vast niet doen.

            Luchtverontreiniging kan ook binnenshuis optreden

Het is een bijzonder groot en eigenlijk ook best wel gevaarlijk misverstand dat luchtverontreiniging enkel en alleen buitenshuis kan ontstaan. Dat is zeker niet het geval, integendeel. Daarnaast is het bovendien ook nog eens zo dat luchtverontreiniging binnenshuis veel schadelijker is. In de praktijk is deze vorm van luchtverontreiniging doorgaans twee tot vijf keer schadelijker voor de gezondheid. Dit uiteraard niet in het minst omdat de vervuiling van de lucht die we inademen zich veel beter weet te manifesteren.

            Luchtverontreiniging, meten is weten

Dat luchtverontreiniging schadelijk is, mag inmiddels wel duidelijk zijn. Dit geldt ook voor het  feit dat luchtverontreiniging op heel wat verschillende plaatsen voorkomt. Om daar op te kunnen anticiperen is het in de praktijk vooral belangrijk dat er wordt gemeten waar de concentraties van schadelijke stoffen zich exact bevinden. Pas op het ogenblik dat dit duidelijk is, is het mogelijk om op een doeltreffende manier maatregelen te kunnen nemen. In de praktijk is het uitvoeren van optimale metingen in ieder geval altijd van belang om de oorzaak van het probleem in de kern aan te kunnen pakken.

Verdieping over klimaatverandering en luchtverontreiniging vindt u hier.  

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt